Bolagsfakta

Aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige. I Sverige finns det drygt 600 000 aktiebolag och siffran har hittills (mars 2020) ökat för varje år. Ett aktiebolag ägs av dess aktieägare vilka finns registrerade i aktieboken som innehas av varje företag. Vem som äger ett aktiebolag registreras inte av någon myndighet men för att få en överblick kan man i företagsrapporten i Bolagsfakta få information om vem som är verklig huvudman för företaget. Den verklige huvudmannen är den eller de personer som har kontroll eller äger företaget eller organisationen. Man är verklig huvudman om man äger mer än 25% av rösterna eller rätt att avsätta eller utse fler än hälften av styrelseledamöterna.

Vad är (aktie)bolagsskatt?

Bolagsskatt skall betalas av aktiebolag och ekonomiska föreningar och även av vissa stiftelser och ideella föreningar. Aktiebolagen beskattas för verksamhetens vinst och skatten uppgår (maj 2020) till 21,4 men väntas sänkas under 2021 till 20,6%. Företagsformer som enskild firma, handels och kommanditbolag omfattas inte av bolagsskatt. Istället beskattas varje delägare för sin del av vinsten.

Att starta företag – Aktiebolag eller enskild firma

Många entreprenörer som startar bolag väljer ofta enskild firma eller enskild näringsidkare som det egentligen heter. Den enskilda firmans organisationsnummer är det samma som företagarens personnummer och företagaren själv ansvarar med sin egen ekonomi för avtal och förbindelser som man ingått i den enskilda firman. Om den enskilda firman växer och till exempel behöver anställa personal är det inte ovanligt att man byter bolagsform till aktiebolag. Att istället vara aktieägare i ett aktiebolag innebär att man endast riskerar det belopp man gått in med om företaget skulle gå i konkurs, förutom om man har personliga borgensåtaganden. Läs mer om enskild firma och delägare i aktiebolag.