Bolagsfakta

Verklig huvudman

Vad är verklig huvudman?

I många fall är det mycket viktigt att veta vem som är verklig huvudman för ett företag eller en organisation. Denna information framgår i våra rapporter. Verklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över en organisation eller ett företag. För aktiebolag gäller att man måste äga mer än 25% av rösterna eller att man har rätt att avsätta fler än hälften av styrelseledamöterna.

KYC

I ett företags KYC arbete brukar informationen om verklig huvudman ligga högt i prioritering. KYC står för Know Your Customer och innebär att du skall veta vem du gör affär med.

Behöver man registrera verklig huvudman?

Ja enligt EU-direktiv måste man registrera verkliga huvudmän och detta gör man på Bolagsverket.

Var är syftet med att registrera verklig huvudman?

I Sverige har Bolagsverket registrerat verklig huvudman sedan september 2017. Syftet är att man skall veta vem man gör affär med och känna till vem som verkligen står bakom företaget. Detta i sin tur skall bekämpa penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism.

Därför är det enkelt att kontrollera vem som är verklig huvudman

I Bolagsfaktas rapporter hittar du både vem som är verklig huvudman för ett företag och vilka företag som en speciell person är verklig huvudman i. Du får också reda på hur stol del av ett företag som en person ansvarar för. Du har alltså all information på ett och samma ställe.

Behöver föreningar registrera verklig huvudman?

Både föreningar och företag omfattas av regeln att registrera verklig huvudman. Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och bostadsrättsföreningar omfattas alla av regeln om att rapportera in verklig huvudman till Bolagsverket.

De företagsformer som inte omfattas av regeln är bland andra enskilda bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon och börsbolag.

Du kan läsa mer om verklig huvudman på Bolagsverkets hemsida.