Bolagsfakta

Omsättning

Vad är omsättning?

Med omsättning i redovisningssammanhang menar man hur mycket ett företag säljer för. Omsättningen kan bestå av försäljning av tjänster och/eller varor. Om ett företags omsättning ökar över åren betyder detta att företaget har sålt mer av sina varor och tjänster. Att omsättningen ökar behöver inte betyda att företaget går bättre. Det kan vara så att företaget sänkt sina priser för att sälja mer och då kan också marginalen sänkas och på så sätt sjunker också lönsamheten.

Vad är omsättning per anställd?

Genom att dividera bolagets omsättning med antalet anställda får man fram omsättning/anställd. Ibland används detta mått för att mäta effektiviteten i ett företag.

Vad är omsättningsförändring?

Omsättningsförändring är ett nyckeltal som visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. Nyckeltalet räknas ut genom att ta omsättningen för räkenskapsperioden minus omsättningen för föregående räkenskapsperiod genom omsättningen för föregående års räkenskapsperiod och multiplicera med hundra.