Bolagsfakta

Enskild firma

Vad är enskild firma?

När man som privatperson funderar på att starta eget företag är det vanligt att man väljer formen enskild firma eller enskild näringsidkare som det egentligen heter. Den enskilda firman drivs av en person och om det går bra för företaget och omsättningen ökar är det vanligt att man övergår i en annan företagsform till exempel aktiebolag.

Förbindelser och ansvar

Den enskilda firmans organisationsnummer är det samma som företagarens personnummer och den enskilda firman är ingen juridisk person så som till exempel ett aktiebolag är. Företagaren ansvarar själv personligen för avtal och andra förbindelser som man ingått i den enskilda firman. I taxeringssammanhang anges inkomsten som kommer från den enskilda firman som inkomst av näringsverksamhet.

Kan man ha flera olika verksamheter på samma enskilda firma?

Man kan ha flera olika verksamheter på en och samma enskilda firma. De olika verksamheterna skiljs åt med hjälp av en siffra efter personnumret som exempelvis 660606-0606-01, 660606-0606-02 osv.

Vad är skillnaden mellan enskild firma och enkelt bolag?

I en enskild firma är man ensam ansvarig för företaget och dess avtal och skulder. I ett enkelt bolag kan man vara flera personer eller företag som till exempel samarbetar i ett projekt. Syftet med det enkla bolaget är att uppnå gemensamma mål. Det enkla bolaget kan inte äga några tillgångar och det enkla bolaget är heller ingen juridisk person.