Bolagsfakta

Delägare

Vad innebär det att vara delägare i ett bolag?

Det enkla svaret är att det beror på vilken bolagsform man talar om. Se nedan förteckning över olika bolagsformer.

Aktiebolag eller AB – Att vara delägare i ett aktiebolag innebär att man har aktier i aktiebolaget. Man har alltså köpt in sig i bolaget mot att man fått aktier i utbyte mot de pengar man investerat. Som aktieägare riskerar man det belopp man gått in med om företaget skulle gå i konkurs. Om företaget istället går bra kan man istället få utdelning på sina aktier. Bolagsstämman bestämmer om utdelning skall ske till aktieägarna och i så fall hur mycket som skall delas ut för varje aktie.

Handelsbolag eller HB – I ett handelsbolag ansvarar man som delägare personligen för avtal och skulder. Detta betyder att om företaget inte kan betala sina skulder kan fordringsägaren kräva in skulden från delägarna. Handelsbolaget kan ha två eller flera delägare och kan bestå av både fysiska- och juridiska personer. Delägarna i ett handelsbolag kallas för bolagsmän.

Kommanditbolag eller KB – Denna bolagsform är en form av handelsbolag och i ett KB skall det finnas en komplementär och en kommanditdelägare. I ett kommanditbolag har kommanditdelägaren endast ett begränsat ansvar medan komplementären har obegränsat ansvar.

Enskild firma – I den enskilda firman finns oftast bara en ägare. Företagaren kan ha flera enskilda firmor på sitt personnummer. Företagaren själv ansvarar personligen för avtal och andra förbindelser som man ingått i den enskilda firman. I taxeringssammanhang anges inkomsten som kommer från den enskilda firman som inkomst av näringsverksamhet.