Bolagsfakta

Bokslut

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut i företagssammanhang är en redovisning över företagets ekonomi. Ett bokslut består av resultat och balansräkning och skall ge en bild av företagets inkomster och kostnader samt hur mycket tillgångar, eget kapital och skulder uppgick till den dag bokslutet upprättades. Det vanligaste är att ett aktiebolag upprättar ett bokslut vid bokslutsårets slut och lämnar in detta till Bolagsverket som en del i företagets årsredovisning.

Vilka företagsformer måste lämna in bokslut till Bolagsverket?

Alla aktiebolag måste lämna in årsredovisning där bokslutet är en del. I övrigt skall årsredovisningen bestå av förvaltningsberättelse och noter. Andra företagsformer som är ålagda att lämna in årsredovisning till Bolagsverket är ekonomiska föreningar och handelsbolag som uppfyller kriterierna att en av delägarna i handelsbolaget är en juridisk person och/eller att handelsbolaget räknas enligt Bolagsverket som ett större företag.

Vad är brutet räkenskapsår?

Det vanligaste är att bokslutsåret följer kalenderåret, det vill säga att bokslutet löper från den 1 januari till den 31 december. Företag kan välja att inte följa kalenderåret och då kallas detta för brutet räkenskapsår. Det brutna räkenskapsåret måste dock börja den första dagen i månaden och avslutas 12 månader senare den sista i månaden. De flesta företagsformer får använda sig av brutet räkenskapsår, men det finns undantag. Enskilda näringsidkare och kommanditbolag får till exempel inte använda sig av brutet räkenskapsår utan måste hålla sig till kalenderåret.

Du kanske även är intresserad av: