Bolagsfakta

Aktiekapital

Vad är aktiekapital?

När man startar ett aktiebolag behövs från och med januari 2020 ett aktiekapital på 25 000 kr. Detta är en minskning från 50 000 kr som tidigare var nedre gränsen för aktiekapital. Aktiekapitalet, som kommer från aktieägarna, kan användas i verksamheten för till exempel inköp av tillgångar men skulle aktiekapitalet förbrukas blir aktieägarna personligt ansvariga för bland annat skulder i bolaget. Finns det skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ligger det på styrelsens ansvar att upprätta en kontrollbalansräkning.

Vad är en kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning är ett vanligt bokslut men där man varit något mer generös till företagets fördel i till exempel värderingar av tillgångar och skulder. Kontrollbalansräkning skall upprättas på uppdrag av styrelsen om man misstänker att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Detta är inte helt ovanligt i nystartade företag där man ofta drar på sig kostnader som är högre än intäkterna. Att man upprättar en kontrollbalansräkning behöver inte betyda att en konkurs ligger nära. Detta gör man som en försiktighetsåtgärd för att ta reda på exakt hur det står till i bolaget och för att styrelsen inte skall bli personligt betalningsansvariga vilket kan hända om man inte upprättar en kontrollbalansräkning.

Aktiekapital för publika bolag

För publika aktiebolag gäller 500 000 kr i aktiekapital. Ett publikt bolag är ett bolag som kan sälja sina aktier på den öppna marknaden.

Du kanske även är intresserad av: