Bolagsfakta

Ansvariga i företagen

Vad är ansvariga i företagen?

I Bolagsfakta presenterar vi ansvariga personer i företagen med bland annat utökad information om tilltalsnamn, löner, ägande och kontaktuppgifter. De befattningar som vi lägger in i begreppet ansvariga är VD, vice VD, extern VD, styrelseledamot, styrelsesuppleant, ordförande (i styrelsen) och verklig huvudman.

På vilket sätt är VD och styrelseledamot ansvariga i ett företag?

Som VD eller verkställande direktör är man ansvarig för den löpande förvaltningen i verksamheten. Det är företagets styrelse som utser VD och denna skall ange vilka riktlinjer och instruktioner som VD har att förhålla sig till. VD har oftast inte någon anställningstrygghet och kan få lämna sin post med omedelbar verkan.

Som styrelseledamot har man ansvar för att företaget sköter sina åligganden som bland annat inbetalning av skatter till staten och att se till att årsredovisning skickas till Bolagsverket i tid. Styrelseledamoten ansvarar också för att kontrollbalansräkning upprättas om företaget hamnar på obestånd. Om inte detta görs riskerar ledamöterna att bli personligt betalningsansvariga.

Ansvariga i handels-och kommanditbolag

I handelsbolag förekommer bolagsman och prokurist och i kommanditbolag benämns de ansvariga som kommanditdelägare och komplementär. I enskild firma benämns den som är ansvarig som innehavare.