Arcam AB

Arcam AB

Verksamhet: 
Arcam tillverkar utrustning för att direkt från 3D-modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX.
Adress: 
Arcam AB
SE-431 37 MÖLNDAL
Sverige
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ARCM
1
Agenda : 
2017-07-21
Rapporter Arcam
2017-10-20
Rapporter Arcam