Arcam AB

Arcam AB

Verksamhet: 
Arcam tillverkar utrustning för att direkt från 3D-modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX.
Adress: 
Arcam AB
SE-431 37 MÖLNDAL
Sverige
Hemsida: 
http://www.arcam.com
Större ägare: 
  • Stiftelsen Industrifonden
  • Oppenheimer Glob Opportunity Fund
  • State Street Bank & Trust Com., Boston
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ARCM
Ledning: 
  • Magnus René - VD
Styrelse: 
  • Göran Malm - Styrelseordförande
IR ansvarig: 
Magnus René
1
Agenda : 
2018-02-02
Rapporter Arcam