Bolagsfakta

Företag i Skellefteå kommun (13 096 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

E

F

J

K

L

N

S

U

Ö