Bolagsfakta

Företag i Västerås kommun (18 377 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

K

R

S

V