Bolagsfakta

Företag i Växjö kommun (14 086 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

F

G

I

J

K

L

N

R

T

U

V

Å

Ö