Bolagsfakta

Företag i Umeå kommun (21 532 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

H

O

R

S

T

U

V