Bolagsfakta

Företag i Östersunds kommun (11 257 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

F

H

K

L

M

O

T

Ö