Sök bolag
FöretagTillväxt-
möjlighet*
Risk-
analys*
Årsredo-
visning
A-Com
AarhusKarlshamn
ABB Ltd
AcadeMedia
Acando
ACAP Invest
Active Biotech
Addnode Group
Addtech
Aerocrine
Alfa Laval
Allenex
Alliance Oil Company Ltd
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
Anoto Group
Arcam
Arctic Paper S.A.
Arise
Artimplant
Aspiro
1
A-A
2
A-B
3
B-C
4
C-E
5
E-F
6
F-H
7
H-K
8
K-M
9
M-N
10
N-O

Tillväxtmöjligheter syns genom stjärnor

Potentialen för en aktie är uttryckt i termer av stjärnor. Den värderingen är baserad på fyra delar:
  • Utvecklingen på de berörda marknaderna
  • Den aktuella marknadspriset
  • Den medelfristiga tekniska utvecklingen
  • Den relativa utvecklingen på aktiemarknaden under de senaste 4 veckorna

Riskanalys som komplement

Riskanalysen ger ytterligare information baserat på två relevanta faktorer:
  • Hur reagerar aktiekursen vid en bear market situation
  • Känsligheten av titeln vid dåliga nyheter
Tillsammans bildar analysen en övergripande syn pa investeringen och ger dig ytterligare information att hantera vid en eventuell affär.

Mer information på theScreeners hemsida (på engelska).

Nyhet på Bolagsfakta!

Aktieanalys med möjligheter och risker i svenska börsbolag från schweiziska theScreener.com AG.
theScreener samlar information och bearbetar den med sofistikerade matematiska modeller för en oberoende aktievärdering. Varje analys uppdateras 2 ggr/veckan.
Klicka pa stjärnorna eller risk barometern för mer information. Se även nedan*

allaPressreleaser

• Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till 2,86 MSEK (-0,53). • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 63,0 MSEK (71,4) eller 1,70 SEK (1,92) per aktie. • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 61,7 MSEK (69,3).
p.hugin{margin-bottom:10px;} span.hugin{}table.hugin{margin: 10px 0;}span.hugin b{margin-top:10px; display:block;}div#div_with_footer_id{margin-top:20px} Stock Exchange ReleaseTalvivaara Mining [..]
PILUM OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING 2013 Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 8 maj 2014 finns nu tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www. [..]
FRIDAY, April 25, 10:30 (CET) / 09:30 (UK) Hosts: Johan Eriksson - President and Chief Executive Officer Pär Christiansen - Chief Financial Officer Transcom will host a conference call at 10:30am [..]
Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 maj 2014 kl. 15.00, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg. [..]
Viktiga händelser under första kvartalet 2014 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 25,7Mkr (att jämföra med 25,1 Mkr första kvartalet 2013) vilket är 2,3 % mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter uppvisas inom samtliga kundgrupper. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 33,6 % mot 32,1 % under kvartal ett föregående år. Ökade omkostnader går i första hand att härled till utbildning och marknadsföringskostnader. Utvecklingen under kvartalet ligger något över bolagets egna förväntningar och målsättningar för året.
p.hugin{margin-bottom:10px;} span.hugin{}table.hugin{margin: 10px 0;}span.hugin b{margin-top:10px; display:block;}div#div_with_footer_id{margin-top:20px} Nestlé S.A. [..]
Visa presskontakter, pressreleaser och information om Cision Visa presskontakter, pressreleaser och information om NG News Visa presskontakter, pressreleaser och information om Hugin Visa presskontakter, pressreleaser och information om AktieTorget Visa presskontakter, pressreleaser och information om PIR Visa presskontakter, pressreleaser och information om NASDAQ OMX Visa presskontakter, pressreleaser och information om Newsdesk Visa presskontakter, pressreleaser och information om beQuoted