Sök bolag
FöretagTillväxt-
möjlighet*
Risk-
analys*
Årsredo-
visning
A-Com
AAK
ABB Ltd
AcadeMedia
Acando
ACAP Invest
Active Biotech
Addnode Group
Addtech
Aerocrine
Alfa Laval
Allenex
Alliance Oil Company Ltd
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
Anoto Group
Arcam
Arctic Paper S.A.
Arise
Artimplant
Aspiro
1
A-A
2
A-B
3
B-C
4
C-D
5
D-F
6
F-H
7
H-I
8
I-M
9
M-N
10
N-O

Tillväxtmöjligheter syns genom stjärnor

Potentialen för en aktie är uttryckt i termer av stjärnor. Den värderingen är baserad på fyra delar:
  • Utvecklingen på de berörda marknaderna
  • Den aktuella marknadspriset
  • Den medelfristiga tekniska utvecklingen
  • Den relativa utvecklingen på aktiemarknaden under de senaste 4 veckorna

Riskanalys som komplement

Riskanalysen ger ytterligare information baserat på två relevanta faktorer:
  • Hur reagerar aktiekursen vid en bear market situation
  • Känsligheten av titeln vid dåliga nyheter
Tillsammans bildar analysen en övergripande syn pa investeringen och ger dig ytterligare information att hantera vid en eventuell affär.

Mer information på theScreeners hemsida (på engelska).

Nyhet på Bolagsfakta!

Aktieanalys med möjligheter och risker i svenska börsbolag från schweiziska theScreener.com AG.
theScreener samlar information och bearbetar den med sofistikerade matematiska modeller för en oberoende aktievärdering. Varje analys uppdateras 2 ggr/veckan.
Klicka pa stjärnorna eller risk barometern för mer information. Se även nedan*

allaPressreleaser

LONDON, October 23, 2014 /PRNewswire/ -- Alliance strengthens Tungsten's compliance credentials and enables its customers to operate in even more [..]
Highlights for third quarter 2014 • Mr. Luigi Costa appointed new CEO in Nordic Nanovector ”We are about to enter a new and more international phase [..]
Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet · Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) · Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,4 Mkr (0,4), vilket motsvarar [..]
Continued profitable growth Third quarter · Net sales increased by 17% during the third quarter and was 13,0 MSEK (11,2) · Result before depreciation (EBITDA) was 1,4 MSEK (0,4), corresponding [..]
ContextVision continued its stable sales development in the third quarter 2014 and saw a five per cent sales growth after the first nine months. The Company reached several milestones in broadening its technology and product offering. [..]
Aktieägarna i Lovisagruvan AB, 556481-0074, kallas härmed till extra bolagsstämma, kl. 15.00 onsdagen den 12 november 2014, i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. Välkomna!
STOCKHOLM, den 23 oktober 2014 – INEV Studios AB (publ). Vid INEV Studios extra bolagsstämma onsdagen den 22 oktober 2014 beslutades följande: Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om att [..]
Visa presskontakter, pressreleaser och information om Cision Visa presskontakter, pressreleaser och information om NG News Visa presskontakter, pressreleaser och information om Hugin Visa presskontakter, pressreleaser och information om AktieTorget Visa presskontakter, pressreleaser och information om PIR Visa presskontakter, pressreleaser och information om NASDAQ OMX Visa presskontakter, pressreleaser och information om Newsdesk Visa presskontakter, pressreleaser och information om beQuoted