Bolagsfakta

Företag i Huddinge kommun (14 145 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

F

H

K

S

T

V