Bolagsfakta

Företag i Borås kommun (15 396 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

A

B

D

F

G

H

K

L

M

O

R

S

V

Ä