Bolagsfakta

Företag i Malmö kommun-Väster (15 967 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

K

L

M

T

V