Bolagsfakta

Företag i Göteborgs kommun-Nordost (8 027 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

A

B

G

N

O