Bolagsfakta

Företag i Örebro kommun (19 997 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

D

E

F

G

H

K

L

N

O

S

V

Ö