Bolagsfakta

Soliditet

Vad är soliditet?

Nyckeltalet soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som kunnat finansieras med eget kapital.

Hur räknar man ut soliditeten?

Soliditeten räknas ut genom att ta det justerade kapitalet i procent av de totala tillgångarna.

Vad innebär det att hög eller låg soliditet?

Om nyckeltalet soliditet är 100% betyder det att företaget helt finansierats med eget kapital. Ju lägre soliditeten är desto mer har man lånat för att finansiera verksamheten. Att ha en låg soliditet när verksamheten är nystartad är inte ovanligt och heller inte konstigt men om man under lång tid inte lyckas generera lönsamhet och soliditeten sjunker kan det tyda på att man har problem.

Generellt om nyckeltal

För att snabbt bilda sig en uppfattning om ett bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. Viktigt är att jämföra nyckeltalen med andra företag i samma bransch och storlek. Först då kan man få en bra balanserad bild över nyckeltalet.