Bolagsfakta

Betalningsanmärkning och skuldsaldo

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning mäter förmågan och/eller viljan att betala en skuld på utsatt tid. Betalningsanmärkningar delas in i allmänna mål och enskilda mål. Allmänna mål gäller skulder som kommer från stat och myndigheter och enskilda mål gäller skulder som kommer från sk vanliga företag.

Vad är skillnaden mellan en betalningsanmärkning och ansökan om betalningsföreläggande?

När man pratar om företag och dess obestånd dyker ofta ansökan om betalningsföreläggande upp när man berör betalningsanmärkningar. En ansökan om betalningsföreläggande är ett brev som skickas från Kronofogden till den som är skyldig pengar och är steget innan att en betalningsanmärkning blir till. Ansökan om betalningsföreläggande registreras endast på juridiska personer, det vill säga företag och organisationer, och står kvar i kreditupplysningsföretagens register i två år. Om ett företag har flera ansökningar om betalningsföreläggande utan att ha betalningsanmärkningar kan detta bero på att det kan vara svårt att få betalt av företaget men att företaget betalar i sinom tid.

Betalningsanmärkningar och aktuellt skuldsaldo

Kreditupplysningsföretagen registrerar betalningsanmärkningarna och anmärkningarna står kvar i fem år på företag och i tre år på privatpersoner. Betalningsanmärkningen står kvar även om man betalt skulden efter att betalningsanmärkningen tillkommit. Som Plus-medlem på Bolagsfakta får du fri information om ett företag har betalningsanmärkningar eller inte. I Bolagsfaktas Premium-prenumeration finns nedan utförliga information om betalningsanmärkningar.

  • Ansökningar specificerade med datum, beskrivning och belopp
  • Betalningsanmärkningar, belopp och antal
  • Betalningsanmärkningar A-mål, E-mål och tredskodomar
  • Utmätningsinformation specificerad med datum, beskrivning och belopp

Vad är aktuellt skuldsaldo?

För att se om en skuld är betald trots att det finns en betalningsanmärkning, kan man undersöka om företaget har ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Även i skuldsaldosammanhang delas saldot upp i A-mål och E-mål, beroende på vad skulden avser. I Bolagsfaktas rapporter finns information om ett företag har betalningsanmärkningar eller inte. I Bolagsfaktas Plus-prenumeration finns nedan utförliga information om aktuellt skuldsaldo.

  • Aktuellt skuldsaldo, belopp och antal
  • Aktuellt skuldsaldo, antal och belopp gällande A-mål och E-mål

Du kanske även är intresserad av: