Bolagsfakta

Stiftelse

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en företagsform som lämpar sig när dess avsikt är att stödja ett eller flera särskilda ändamål. Stiftelser har inga ägare men måste ha en styrelse och måste även ha ett namn som innefattar ordet stiftelse. En stiftelse är en juridisk person med allt vad det innebär och används ofta för att till exempel dela ut stipendier till olika utbildningar eller att stödja forskning.

Vilka olika slags stiftelser finns det?

I Sverige finns det fem olika sorters stiftelser nämligen, vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser, pensionsstiftelser och personalstiftelser.

Kända stiftelser

Exempel på stiftelser är Nobelstiftelsen, Silviastiftelsen och A non smoking generation/Stiftelsen en rökfri generation.

Hur deklarerar stiftelser?

Om man har anställda i stiftelsen och betalar löneskatt skall man alltid deklarera och detta gör man via inkomstdeklaration på Skatteverket. Vissa stiftelser behöver inte deklarera då man som stiftelse kan ansöka om att bli befriad från att lämna in uppgifter till Skatteverket. Kravet för att bli deklarationsbefriad är att stiftelsen är allmännyttig och enbart har skattefria inkomster.

Läs mer om stiftelser på Skatteverkets hemsida.