Bolagsfakta

Registreringsbevis

Vad är registreringsbevis?

I ett företags registreringsbevis framgår bland annat information namn på företaget och vem eller vilka som är firmatecknare för företaget. Ett registreringsbevis behövs ofta för att säkerställa vem som har rätt att representera företaget vid till exempel avtalsskrivning. I ett registreringsbevis ingår företagsnamn, organisationsnummer, ledamöter och suppleanter, firmateckning, föreskrift om antal ledamöter och suppleanter, förbehåll och villkor för bolagsordningen och aktiekapital.

I vilka situationer behöver man ett registreringsbevis?

Registreringsbeviset är ett bevis på att företaget är registrerat på Bolagsverket. Vid kontakter med banker och vid andra affärsuppgörelser är uppvisande av ett registreringsbevis ofta ett måste. Du som företagare eller privatperson kan beställa registreringsbevis på företag om du till exempel skall ingå avtal eller på annat sätt behöver veta säkert att företaget är registrerat på Bolagsverket.

Föreskrifter om antal ledamöter och suppleanter

I registreringsbeviset framgår hur många ledamöter och suppleanter som aktiebolaget minst skall ha. Det vanliga i små bolag är att man är en ledamot och en suppleant.

Förbehåll/avvikelse/villkor i Bolagsordningen

Under rubriken framgår särskilda förbehåll som till exempel att företaget valt att inte ha någon revisor i bolaget.