Bolagsfakta

Näringsförbud

Vad är näringsförbud?

En person som agerar oseriöst eller oaktsamt i sin roll som näringsidkare kan utdömas näringsförbud. Det vanligaste är att näringsförbudet har med ekonomiska oegentligheter att göra så som att man inte skött företagets skatteinbetalningar på ett korrekt sätt. Att få näringsförbud utdömt innebär att man omedelbart måste avsluta sina uppdrag som näringsidkare. Man kan också få tillfälligt näringsförbud som gäller under tiden domen om näringsförbud vinner laga kraft.

Hur uppkommer ett näringsförbud?

Domstolarna beslutar om näringsförbudet och beslutet följs upp av Kronofogden som skall se till att den som dömts till näringsförbud inte startar nya bolag eller sitter med i bolags styrelser. En person som dömts till näringsförbud får varken vara bolagsman i handelsbolag eller vara ledamot i ett aktiebolag och inte eller vara firmatecknare för bolag.

Vad händer om näringsförbudet inte efterföljs?

Näringsförbudet kan gälla under tre till tio år. Om man bryter mot näringsförbudet och man till exempel startar företag eller låter sig ingå i ett bolags styrelse kan man dömas till överträdelse av näringsförbud. Om Kronofogden misstänker överträdelse anmäler man detta till allmän åklagare.