Bolagsfakta

Konkurs

Vad är konkurs?

Konkurs kan drabba ett företag som har större skulder än tillgångar och inte kan betala sina fordringsägare det man är skyldig. Företaget kan sätta sig självt i konkurs men det vanligaste är att en av fordringsägarna ansöker företaget i konkurs. Fordringsägaren är den som företaget är skyldig pengar. Efter ansökan om konkurs gör Tingsrätten en bedömning om företaget är på obestånd. Det vill säga om företaget har möjlighet att betala sina skulder eller inte. Om företaget självt ansöker om konkurs kan Tingsrätten oftast fatta ett snabbt beslut om detta. Om fordringsägaren ansöker företaget i konkurs skall Tingsrätten kalla till förhandling inom några veckor.

Vad är en konkursförvaltare?

En konkursförvaltare är den person, ofta en erfaren advokat eller jurist, som har i uppgift att sätta sig in i företaget och ta hand om egendomen under konkursen. Konkursförvaltaren skall bland annat göra upp en förteckning över företagets tillgångar och skulder. Man undersöker också i samband med detta om företagets verksamhet kan drivas vidare av ny ägare. Konkursförvaltaren skall också skriva en förvaltningsberättelse där det skall framgå hur företaget skött sin bokföring och av vilken anledning företaget försatts i konkurs.

Vad är de första tecknen på obestånd?

De första tecknen på obestånd är att företaget drar på sig betalningsanmärkningar och/eller får ett aktuellt skuldsaldo. I Bolagsfaktas Plus-tjänst ser du snabbt och enkelt om ett företag (AB) har betalningsanmärkningar eller inte. Du får också en specifikation där det framgår hur gammal betalningsanmärkningen är och hur mycket pengar den gäller. Att göra affär med ett företag som har betalningsanmärkningar behöver inte vara uteslutet men du skall vara medveten om det och anpassa dina betalningsvillkor efter hur företaget ser ut ekonomiskt. Du kanske skall begära ett förskott på betalningen eller liknande?