Bolagsfakta

Bransch

Vad är en bransch?

En bransch är en del av näringslivets företag som arbetar med samma typ av verksamhet. Det kan till exempel vara ”Tillverkning av trä och varor av trä”. I Sverige delas näringslivets företag in i olika branscher och indelningen kallas för svensk näringsgrensindelning och förkortas ofta SNI.

Vad är SNI-kod?

SNI-koder används för att dela in företag efter branscher i olika nivåer. SNI-koden är en femsiffrig kod som ger svar på inom vilken huvudgrupp, grupp, undergrupp och detaljområde ett företag verkar inom. SNI2007 som är vår nuvarande standard började användas den 1 januari 2008. Läs mer och sök SNI-kod på SCB:s hemsida.

Vilken betydelse har branschtillhörighet i kreditgivningssammanhang?

När man tittar på ett företag i sammanhang som har med kreditvärdighet att göra kan det vara viktigt att veta inom vilken bransch ett företag arbetar. När man till exempel tittar på trender i bokslutsnyckeltal bör man jämföra med företag i samma bransch då dessa företag ofta har samma utgångsläge.

Du kanske även är intresserad av: