Bolagsfakta

Arbetställe

Vad är ett arbetsställe?

När ett företag är aktivt finns alltid ett arbetsställe registrerat som ger svar på var företaget bedriver sin verksamhet där minst en anställd arbetar minst 20 timmar per vecka. I Sverige håller Statistiska centralbyrån (SCB) register över företag och där skiljer man mellan företag och arbetsställen. Om företaget bedriver verksamhet på fler adresser kallas dessa för arbetsställen. Alla företag har alltså minst ett (1) arbetsställe och ett CFAR-nummer, vilket är SCB:s benämning för arbetsställenummer.

Vad är ett CFAR-nummer?

CFAR är en förkortning för centrala företags- och arbetsställeregistret och CFAR-numret (arbetsställenummer) består av åtta siffror och är det nummer som identifierar ett arbetsställe. Ett företag har ett organisationsnummer för att identifieras medan ett arbetsställe har ett CFAR-nummer. I Bolagsfakta finner du CFAR-numret under information om arbetsställen på respektive företag.

Företag med många arbetsställen

Större företag har ofta flera arbetsställen. I Bolagsfakta finner du förutom besöksadress till de arbetsställen som finns registrerade på företaget även information om vilket arbetsställe som är huvudkontor för företaget.