Bolagsfakta

Aktie

Vad är en aktie?

En aktie är ett delägarskap i ett aktiebolag. I små aktiebolag äger oftast en eller ett par personer majoriteten av företagets aktier medan i börsnoterade företag kan aktieägarna bestå av tiotusentals personer eller organisationer, begränsningen går vid hur många aktier företaget har.

Kan man ta reda vilka som är aktieägare i ett företag?

Aktieägarna finns registrerade i företagets aktiebok och skall visas upp av företaget för den som så önskar. Ett enklare sätt att ta reda på vilka som är huvudägare i ett bolag är att titta på information om verklig huvudman i Bolagsfaktas information. Där framgår vilka som är majoritetsägare i bolaget och den informationen brukar i många fall räcka långt. Information om verklig huvudman presenteras endast på privata aktiebolag och alltså inte på publika aktiebolag.

Hur fungerar aktier?

När ett privat aktiebolag startas krävs ett aktiekapital och i Sverige gäller i skrivande stund (maj 2021) att aktiekapitalet måste bestå av minst 25 000 kr. De som vill investera i aktiebolaget skjuter till pengar, aktiekapital, och kallas aktieägare. Aktieägarna registreras i företagets aktiebok.

Vad är aktieutdelning?

Om företaget går bra kan aktieägarna få utdelning på sina aktier. Detta betyder att aktieägarna får en sorts ränta på de pengar de investerat. Det är bolagsstämman som beslutar om företaget skall dela ut pengar till aktieägarna eller inte och i så fall hur många kronor per aktie. Efter ett bra år kanske man delar ut pengar medan man avstår när det gått sämre för företaget.