Bolagsfakta

Affärsplan

Vad är en affärsplan?

Innan du startar företag bör du göra en affärsplan. Affärsplanen kan du sedan använda för att sälja in din idé till exempelvis investerare och banker. Din affärsplan bör innehålla din affärsidé och affärsmodell och ge svar på hur mycket du vet om marknaden där ditt företag skall arbeta.

Vad skall en affärsplan innehålla?

Det är viktigt att din affärsplan är tydlig och enkel då den skall hjälpa dig i ditt arbete med att förklara din affärsidé för de som du kommer att vara beroende av såsom kunder, leverantörer, banker och investerare. Din plan bör innehålla din affärsidé i en vidare mening där du på djupet utvecklar själva idén, vad du som person kan tillföra och att du har informerat dig om hur marknaden för din idé ser ut. Det bör också framgå vilka mål du har med din verksamhet både på kortare och längre sikt. Det är också viktigt att du visar att du tänkt igenom vilka svårigheter som ditt företag kan tänkas komma att ställas inför och att du gjort en plan för detta.

Vem är intresserad av min affärsplan?

De personer, företag och myndigheter som du är beroende av kommer troligen att vara intresserad av att se din affärsplan. Behöver du till exempel investerare i företaget vill dessa troligen veta vilken risk det är att satsa i ditt företag. Om det framgår i planen hur du har tänkt och vilka mål du satt upp kan investerarna lättare bilda sig en uppfattning om idén är värd att satsa på.