Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Gunnebo Industrier Group AB

Organisationsnummer

556025-8625

Telefon

-

Adress

Stinavägen 1
352 46 Växjö

Antal ansvariga

4 st

Vad är Gunnebo Industrier Group?

Gunnebo Industrier Group AB är ett aktiebolag som s ska bedriva verksamhet med att vara holdingbolag för industriell verksamhet företrädesvis inom områdena lyftteknik och annan verkstadsindustri samt lednings- och... Läs mer om Gunnebo Industrier Group

Stinavägen 1

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Gunnebo Industrier Group AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Delgivningsbar person

Annika Isabel Saavedra (35)

VD i Gunnebo Industrier Group AB

Colwell, Jason Allen

Styrelsen i Gunnebo Industrier Group består av

Ordförande

Desel, Robert Engelhart

Styrelseledamot

Desel, Robert Engelhart

Fabricius, Wilhelm Christian

Colwell, Jason Allen

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Kristian Stensjö (53)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Gunnebo Industrier Group AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Gunnebo Industrier Group AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Gunnebo Industrier Group

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556025-8625
Firmanamn Gunnebo Industrier Group AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Stinavägen 1
Postadress 352 46 Växjö
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1927-04-25
Bolaget registrerat 1927-05-13
Firmanamn registrerat 2012-11-29
Bolagsordning 2018-05-14
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets ska bedriva verksamhet med att vara holdingbolag för industriell verksamhet företrädesvis inom områdena lyftteknik och annan verkstadsindustri samt lednings- och konsulttjänster inom dessa områden, liksom att äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka annan med ovan nämnda verksamheter förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Colwell, Jason Allen
 • - Desel, Robert Engelhart

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 37,9 1,2 2,7 74,5 93,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 27,0 17,4 16,2 15,6 36,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 6 324,2 1 610,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -53 50 132 -5 000 -9 700
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 146,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 347 141 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 347 141 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -49 -41 -9 -100 -600
Övriga rörelsekostnader -4 -256 0 -4 900 -9 100
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -49 -41 -9 -100 -600
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -53 50 132 -5 000 -9 700
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster -427 769 85 529 45 399 -420 300 -113 600
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -465 544 22 999 2 102 -436 000 -116 000
Ränteintäkter från koncernföretag 18 584 30 515 21 641 7 500 300
Externa ränteintäkter 0 198 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 26 100 1 900
Räntekostnader till koncernföretag 18 584 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 30 515 19 001 300 200
Övriga finansiella kostnader 607 1 302 2 629 7 800 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -466 203 21 945 2 271 -441 500 -123 700
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -466 203 21 945 2 271 -441 500 -123 700
Bokslutsdispositioner 660 1 059 -470 0 0
Koncernbidrag 660 1 059 -470 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -465 544 23 004 1 801 -441 500 -123 700
Skatt 0 0 95 -100 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -465 544 23 004 1 706 -441 400 -124 100
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 061 910 1 495 761 1 459 290 1 505 400 1 835 600
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 061 910 1 495 761 1 459 290 1 505 400 1 835 600
Anläggningstillgångar 1 049 263 1 495 514 1 458 093 1 114 800 1 448 700
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 049 263 1 495 514 1 458 093 1 114 800 1 448 700
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 049 263 1 022 400 1 022 401 1 114 800 1 448 700
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 473 114 435 692 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 12 647 247 1 197 390 600 386 900
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 12 581 0 0 341 200 358 700
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 581 0 0 341 000 358 500
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 200 200
Summa kassa och bank 66 247 1 197 49 400 28 200
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 66 247 1 197 49 400 28 200
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 286 948 260 085 237 081 235 300 676 700
Summa bundet eget kapital 2 120 2 120 2 120 2 100 2 100
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 120 120 120 100 100
Summa fritt eget kapital 284 828 257 965 234 961 233 200 674 600
Balanserat resultat 257 965 234 961 233 255 674 600 798 700
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 492 407 0 0 0 0
Årets resultat -465 544 23 004 1 706 -441 400 -124 100
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 774 962 1 235 676 1 222 209 1 270 100 1 158 900
Summa långfristiga skulder 741 573 1 214 687 1 177 265 746 000 745 900
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 741 573 1 214 687 1 177 265 746 000 745 900
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 33 389 20 989 44 944 524 100 413 000
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 700
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 33 339 20 817 44 757 522 800 411 600
Övriga kortfristiga skulder 50 172 187 1 300 700
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 495 513 1 458 1 114 800 1 448 700
Summa säkerheter 0 1 495 513 1 458 1 114 800 1 448 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 604 000 604 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 604 000 604 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Gunnebo Industrier Group AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Gunnebo Industrier Group

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 0,0 % kvinnor (0), 100,0 % (3) okänt
Omsättning
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-53 KSEK (-206,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
395 KSEK

Gunnebo Industrier Group AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -465 544 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -100,0 %.

VD för Gunnebo Industrier Group AB är Colwell, Jason Allen och styrelseordförande är Desel, Robert Engelhart .

Under de senaste 5 åren har Gunnebo Industrier Group betalat in totalt 395 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 107 833 av Sveriges alla 654 712 aktiebolag.

Gunnebo Industrier Group AB har organisationsnummer 556025-8625. Gunnebo Industrier Group har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Gunnebo Industrier Group AB på adress Stinavägen 1, 352 46 Växjö.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Stinavägen 1
352 46 Växjö

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Gunnebo Industrier Group AB Aktiv
Aktiv
Gunnebo Industrier Aktiebolag Aktiv
Aktiv
Gunnebo Industrier Holding AB Aktiv
Aktiv
IF METALLS VERKSTADSKLUBB GUNNEBO Ej aktiv
Ej aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress