Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Griffon Acquisition AB

Organisationsnummer

559196-3714

Telefon

-

Adress

c/o TMF Sweden AB
Sergels Torg 12
111 57 Stockholm

Antal ansvariga

4 st

Vad är Griffon Acquisition?

Griffon Acquisition AB är ett aktiebolag som ska direkt eller indirekt , äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag. Läs mer om Griffon Acquisition

Sergels Torg 12 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Griffon Acquisition AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Delgivningsbar person

Annika Isabel Saavedra (37)

Styrelsen i Griffon Acquisition består av

Styrelsesuppleant

Jörgen Sjöstrand (51)

Ordförande

Desel, Robert Engelhart

Styrelseledamot

Desel, Robert Engelhart

Fabricius, Willhelm Christian

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Griffon Acquisition AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Griffon Acquisition AB är ett koncernmoderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Griffon Acquisition

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559196-3714
Firmanamn Griffon Acquisition AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Sergels Torg 12
Postadress 111 57 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-02-25
Bolaget registrerat 2019-02-25
Firmanamn registrerat 2019-05-22
Bolagsordning 2019-04-17
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-08-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska direkt eller indirekt , äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade koncernbokslut 2019-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-02-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12 11
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning - -
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 0 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0 0
Skatt
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Griffon Acquisition AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Griffon Acquisition

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 0,0 % kvinnor (0), 66,7 % (2) okänt
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-457 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
13 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
13 KSEK

Griffon Acquisition AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 0 KSEK under 2020.

Ordförande för Griffon Acquisition AB är Desel, Robert Engelhart och Styrelseledamot är Desel, Robert Engelhart .

Under de senaste 5 åren har Griffon Acquisition betalat in totalt 13 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 374 273 av Sveriges alla 703 827 aktiebolag.

Griffon Acquisition AB har organisationsnummer 559196-3714. Griffon Acquisition har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Griffon Acquisition AB på adress Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Sergels Torg 12
111 57 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Invictum AB Aktiv
Christian Haglund (Styrelseledamot)
Aktiv Christian Haglund (Styrelseledamot)
Blue Yonder Nordic AB Aktiv
John Stefan Rickan (En av Ledamöterna)
Aktiv John Stefan Rickan (En av Ledamöterna)
Cortendo AB Aktiv
Aktiv
Intea Campus AB Aktiv
Jerker Häggström (Extern VD)
Aktiv Jerker Häggström (Extern VD)
Intea Garnisonen AB Aktiv
Johan Elwing (Extern VD)
Aktiv Johan Elwing (Extern VD)
Intea Vänerparken AB Aktiv
Robert Andersson (Extern VD)
Aktiv Robert Andersson (Extern VD)
Intea Vänersborg AB Aktiv
Robert Andersson (Extern VD)
Aktiv Robert Andersson (Extern VD)
Intea Karlsro AB Aktiv
Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Aktiv Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
PAREXEL Sweden AB Aktiv
Aktiv
Metro International Sweden AB Aktiv
Aktiv
TMF Sweden AB Aktiv
Mireille Pelér Andersson (VD)
Aktiv Mireille Pelér Andersson (VD)
Tata Communications (Sweden) AB Aktiv
Aktiv
CIT Aerospace Sweden AB Aktiv
Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Aktiv Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Intea Lagmannen AB Aktiv
Jerker Häggström (Extern VD)
Aktiv Jerker Häggström (Extern VD)
Intea Onkel Adam AB Aktiv
Jerker Häggström (Extern VD)
Aktiv Jerker Häggström (Extern VD)
Intea Tingshuset AB Aktiv
Jerker Häggström (Extern VD)
Aktiv Jerker Häggström (Extern VD)
Intea Åkeriet AB Aktiv
Jerker Häggström (Extern VD)
Aktiv Jerker Häggström (Extern VD)
Intea Jälla AB Aktiv
Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Aktiv Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Oxford Instruments Nordiska AB Aktiv
Sven Håkan Vikström (En av Ledamöterna)
Aktiv Sven Håkan Vikström (En av Ledamöterna)
TZ-shops South Sweden AB Aktiv
Martin Sörenhag (Extern VD)
Aktiv Martin Sörenhag (Extern VD)
Intea Lund AB Aktiv
Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Aktiv Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Intea Tullen AB Aktiv
Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Aktiv Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
comScore Sweden AB Aktiv
Aktiv
Aricent Technologies Sweden AB Aktiv
Fredrik Nyberg (Ordförande)
Aktiv Fredrik Nyberg (Ordförande)
OIL INDIA SWEDEN AB Aktiv
Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Aktiv Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Cubera Private Equity AB Aktiv
Till Volker Wilfried Gutzen (Extern VD)
Aktiv Till Volker Wilfried Gutzen (Extern VD)
Intea Eldaren AB Aktiv
Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Aktiv Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
AWAS (Sweden Four) AB Aktiv
Gösta Lidén (Ordförande)
Aktiv Gösta Lidén (Ordförande)
Apple Retail Sweden AB Aktiv
Aktiv
Intea Fanborgen AB Aktiv
Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Aktiv Charlotta Wallman Hörlin (Ordförande)
Furukraft AB Aktiv
Gösta Lidén (Ordförande)
Aktiv Gösta Lidén (Ordförande)
Castle 2003-2 Sweden AB Aktiv
Yu-Shun Hsu (Ordförande)
Aktiv Yu-Shun Hsu (Ordförande)
AWAS (Sweden Five) AB Aktiv
Gösta Lidén (Ordförande)
Aktiv Gösta Lidén (Ordförande)
Intea Haren AB Aktiv
Robert Andersson (Extern VD)
Aktiv Robert Andersson (Extern VD)
Mercury Engineering Sweden AB Aktiv
Aktiv
Luft Lease AB Aktiv
Björn Collste (Ordförande)
Aktiv Björn Collste (Ordförande)
Suit Supply Sweden AB Aktiv
Aktiv
Sju Sekel AB Aktiv
Aktiv
Fasania AB Konkurs
Mikael Lindkvist (Styrelseledamot)
Konkurs Mikael Lindkvist (Styrelseledamot)
Sjosalfar AB Konkurs
Konkurs
Conniaco (Sweden) AB Aktiv
Aktiv
MSN 41329 Svenska AB Aktiv
Björn Collste (Ordförande)
Aktiv Björn Collste (Ordförande)
Artun AB Aktiv
Aktiv
1844 Berättelser AB Aktiv
Fredrik Gustav Evert Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Gustav Evert Andersson (Styrelseledamot)
Cardinal Health Sweden 512 AB Aktiv
Aktiv
Avolon Aerospace Sweden 3 AB Aktiv
Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Aktiv Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Avolon Aerospace Sweden 1 AB Aktiv
Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Aktiv Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Avolon Aerospace Sweden 2 AB Aktiv
Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Aktiv Gösta Lidén (En av Ledamöterna)
Tenable Network Security Sweden AB Aktiv
Aktiv
Intea Fastigheter AB (publ) Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress