Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Gunnebo Industrier Aktiebolag

Organisationsnummer

556324-9183

Adress

Stinavägen 1
352 46 Växjö

Antal ansvariga

3 st

Vad är Gunnebo Industrier Aktiebolag?

Gunnebo Industrier Aktiebolag är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller genom dotter- eller intressebolag, bedriva industriell verksamhet företrädesvis inom områdena lyftteknik, annan... Läs mer om Gunnebo Industrier Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Gunnebo Industrier Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Gunnebo Industrier Aktiebolag

Fabricius, Wilhelm Christian

Styrelsen i Gunnebo Industrier Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Jörgen Sjöstrand (51)

Desel, Robert Engelhart

Fabricius, Wilhelm Christian

Ordförande

Desel, Robert Engelhart

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Kristian Stensjö (54)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Gunnebo Industrier Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Gunnebo Industrier Aktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Gunnebo Industrier Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556324-9183
Firmanamn Gunnebo Industrier Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Stinavägen 1
Postadress 352 46 Växjö
Säte Västervik, Kalmar län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1988-02-22
Bolaget registrerat 1988-05-02
Firmanamn registrerat 2009-04-24
Bolagsordning 2018-05-14
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1989-01-01
2022-01-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
25930 - Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
25999 - Diverse övrig metallvarutillverkning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller genom dotter- eller intressebolag, bedriva industriell verksamhet företrädesvis inom områdena lyftteknik, annan verkstadsindustri, äga och förvalta fast och lös egendom, finansieringsverksamhet (dock ej sådan verksamhet som avses i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse) samt bedriva annan med ovan nämnda verksamheter förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Desel, Robert Engelhart
 • - Fabricius, Wilhelm Christian
 • Firman tecknas av
 • - Sjöstrand, Jörgen Peter Magnus
 • i förening med en av
 • - Desel, Robert Engelhart
 • - Fabricius, Wilhelm Christian

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
KOMPONENTFABRIKEN
Besöksadress: Stinavägen 1
Postnummer: 352 46
Postort: Växjö
Län: Kronobergs län
Antal anställda: 100-199 anställda
Telefonnummer: 0470-75 75 00
Arbetsställenummer: 10456945
SNI-kod: 25999 - Diverse övrig metallvarutillverkning
Arbetsställen: 3 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2019-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 118,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 58,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -144,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 43 110
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 118
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 607 777
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 595 228
Aktiverat arbete för egen räkning - -
Övriga rörelseintäkter 0 12 549
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 -564 668
Försäljningskostnader 0 -86 190
Administrationskostnader 0 -25 127
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 38 512
Kostnad sålda varor 0 -414 839
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 43 110
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 -881 854
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -964 198
Ränteintäkter från koncernföretag 46 385
Externa ränteintäkter 13 902
Övriga finansiella ränteintäkter 171
Räntekostnader till koncernföretag 19 132
Externa räntekostnader 2 754
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -882 516
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -882 516
Bokslutsdispositioner 0 -67 602
Koncernbidrag -69 547
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 1 945
Resultat före skatt 0 -950 118
Skatt 2 120
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -952 238
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 751 532
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 751 532
Anläggningstillgångar 361 811
Immateriella anläggningstillgångar 3 531
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 531
Materiella anläggningstillgångar 83 475
Byggnader och mark 31 578
Maskiner 42 375
Inventarier 8 289
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 1 233
Finansiella anläggningstillgångar 274 805
Andelar i koncern- och intresseföretag 194 280
Fordringar på koncern- och intresseföretag 78 260
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 265
Omsättningstillgångar 389 721
Summa varulager 113 309
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 113 309
Summa kortfristiga fordringar 224 992
Kundfordringar 75 033
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 140 535
Övriga kortfristiga fordringar 9 425
Summa kassa och bank 0 51 419
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 51 419
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 414 023
Summa bundet eget kapital 0 75 692
Aktiekapital 52 625
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 23 067
Summa fritt eget kapital 0 338 331
Balanserat resultat 1 290 569
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -952 238
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 33 408
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 71 220
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 232 882
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 232 882
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 27 788
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 154 360
Övriga kortfristiga skulder 50 733
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 287
Företagsinteckningar 55 000
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 55 000
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Gunnebo Industrier Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Gunnebo Industrier Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
261
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 0,0 % kvinnor (0), 66,7 % (2) okänt
Omsättning
541 432 KSEK (-10,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
41 655 KSEK (-3,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
6 884 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
10 404 KSEK

Gunnebo Industrier Aktiebolag har 261 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 541 432 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -10,9 %. Gunnebo Industrier Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 3,9 % vilket ger Gunnebo Industrier Aktiebolag placeringen 264 893 i Sverige av totalt 684 127 aktiebolag. Det ger samtidigt Gunnebo Industrier Aktiebolag placeringen 684 av kommunens totalt 1 603 aktiebolag.

VD för Gunnebo Industrier Aktiebolag är Fabricius, Wilhelm Christian och styrelseordförande är Desel, Robert Engelhart .

Under de senaste 5 åren har Gunnebo Industrier Aktiebolag betalat in totalt 10 404 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 5 563 av Sveriges alla 684 127 aktiebolag.

Gunnebo Industrier Aktiebolag har organisationsnummer 556324-9183. Gunnebo Industrier Aktiebolag har säte i Västervik. Det går bra att ta kontakt med Gunnebo Industrier Aktiebolag på telefonnummer 0470-75 75 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Västerviks kommun.