Bolagsfakta

Om datan

Varifrån datan kommer

Den information som Bolagsfakta publicerar kommer från myndigheter, privata aktörer, och via egna insamlingar. Bolagsfaktas redaktion sammanställer och förädlar materialet och den ansvarige utgivaren väljer det som skall publiceras.

Exempel på privata aktörer är teleoperatörer som Tre, Telia och Telenor och exempel på myndigheter är Skatteverket, SCB, Bolagsverket, Transportstyrelsen, Kronofogden, Lantmäteriet och Jordbruksverket.

Bolagsfakta är ett nyhetsmedium

Bolagsfakta är ett nyhetsmedium likt exempelvis Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Vi har en redaktion, en ansvarig utgivare och vi omfattas av källskydd. All information är sammanställd från källor vilka Bolagsfakta vid tidpunkten för sammanställande bedömt som tillförlitliga.

Vi uppdaterar det vi publicerar varje dygn, men det kan dock ske en fördröjning i uppdateringen av vissa uppgifter eftersom våra externa källor ibland registrerar sina uppgifter manuellt eller ej har dygnsuppdatering.

Vår ambition

Vår ambition är att ha marknadens bäst uppdaterade information och det är även det vi vill bli förknippade med. Bolagsfakta används varje vecka av över 1 miljon unika användare. Våra användare är privatpersoner, företag, myndigheter, stat, kommuner, landsting och regioner, organisationer med flera.