Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Corpura Holding AB

Organisationsnummer

559261-3367

Telefon

-

Adress

c/o Corpura Fondkommission AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Antal ansvariga

4 st

Vad är Corpura Holding?

Corpura Holding AB är ett aktiebolag som ska bedriva förvaltning av värdepapper samt konsultationer inom ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet. Corpura Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -57 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020. Läs mer om Corpura Holding

Artillerigatan 42 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Alexander Kangas 25-50%
Carl Kindal 25-50%
Linus Lindskog 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Corpura Holding består av

Ordförande

Linus Lindskog (33)

Styrelseledamot

Linus Lindskog (33)

Alexander Schoeneck (38)

Carl Kindal (35)

Alexander Kangas (30)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Sigge Kléen (33)

Revisor

KPMG AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Corpura Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Corpura Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559261-3367
Firmanamn Corpura Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Artillerigatan 42
Postadress 114 45 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-06-15
Bolaget registrerat 2020-07-01
Firmanamn registrerat 2020-07-01
Bolagsordning 2020-08-20
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-06-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt konsultationer inom ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas tre i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 63,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2020-07-01 2020-12-31
Bokslutslängd 6
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 57
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 57
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -57
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -57
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -57
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -57
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 025
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 025
Anläggningstillgångar 7 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 7 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 25
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 25
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 25
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 4 468
Summa bundet eget kapital 25
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 4 443
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 4 500
Årets resultat -57
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 557
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 2 557
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 2 557
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 290

Årsredovisning

Corpura Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Corpura Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (4), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
0 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
290 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Corpura Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -57 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020.

Ordförande för Corpura Holding AB är Linus Lindskog och Styrelseledamot är Alexander Schoeneck.

Under de senaste 5 åren har Corpura Holding betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 524 845 av Sveriges alla 700 117 aktiebolag.

Corpura Holding AB har organisationsnummer 559261-3367. Corpura Holding har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Corpura Holding AB på adress Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

NOWO FUND Aktiv
Aktiv
Rationell Fastighetsförvaltning Aktiebolag Aktiv
Lars Hultström (Styrelseledamot)
Aktiv Lars Hultström (Styrelseledamot)
Argus Förvaltnings Aktiebolag Aktiv
Lars Hultström (Styrelseledamot)
Aktiv Lars Hultström (Styrelseledamot)
Add & Subtract Redovisningspoolen AB Aktiv
Börje Krafft (Styrelseledamot)
Aktiv Börje Krafft (Styrelseledamot)
NATAB Natur Anpassad Teknik AB Aktiv
Lars Hultström (VD)
Aktiv Lars Hultström (VD)
Add & Subtract AB Aktiv
Börje Krafft (VD)
Aktiv Börje Krafft (VD)
Sabouri Gruppen AB Aktiv
Pasha Sabouri (Styrelseledamot)
Aktiv Pasha Sabouri (Styrelseledamot)
QQM Fund Management AB Aktiv
Ola Björkmo (VD)
Aktiv Ola Björkmo (VD)
H&P Search & Interim AB Aktiv
Johan Walde (VD)
Aktiv Johan Walde (VD)
Notar Sverige AB Aktiv
Pasha Sabouri (VD)
Aktiv Pasha Sabouri (VD)
Capgro AB Aktiv
Joachim Kuylenstierna (Ordförande)
Aktiv Joachim Kuylenstierna (Ordförande)
Sormax Group AB Konkurs
Konkurs
Tomas och pågarnas allservice AB Konkurs
Konkurs
Terra Advokat AB Aktiv
Carl Johan Törnros (Styrelseledamot)
Aktiv Carl Johan Törnros (Styrelseledamot)
sudio AB Aktiv
Johan Gawell (VD)
Aktiv Johan Gawell (VD)
Digital Faktura i Sverige AB Likvidation
Likvidation
Jupiter Trading AB Konkurs
Konkurs
Add & Subtract Lokaliteter AB Aktiv
Börje Krafft (Styrelseledamot)
Aktiv Börje Krafft (Styrelseledamot)
Flexim Nordics AB Aktiv
Aktiv
Unlimited Travel Production UTP AB Ej aktiv
Jens Stenseth (Styrelseledamot)
Ej aktiv Jens Stenseth (Styrelseledamot)
Nowonomics AB (publ) Aktiv
Karl Johan Rutger Selin (Extern VD)
Aktiv Karl Johan Rutger Selin (Extern VD)
H&P Search and Interim Holding AB Aktiv
Johan Walde (Ordförande)
Aktiv Johan Walde (Ordförande)
Futurella AB Aktiv
Jonas Castegren (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Castegren (Styrelseledamot)
Evitca AB Ej aktiv
Jens Stenseth (Styrelseledamot)
Ej aktiv Jens Stenseth (Styrelseledamot)
Egonomics AB Aktiv
Andreas Bonnier (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Bonnier (Styrelseledamot)
Oakentech AB Aktiv
Markus Larsson (Ordförande)
Aktiv Markus Larsson (Ordförande)
Philsab Properties AB Aktiv
Pasha Sabouri (Styrelseledamot)
Aktiv Pasha Sabouri (Styrelseledamot)
Sabouri Invest AB Aktiv
Pasha Sabouri (Styrelseledamot)
Aktiv Pasha Sabouri (Styrelseledamot)
Colegate Invest AB Aktiv
Michelle Colegate (Styrelseledamot)
Aktiv Michelle Colegate (Styrelseledamot)
DigitalSpark AB Konkurs
Konkurs
Artillery Marketing Group AB Aktiv
Markus Larsson (Ordförande)
Aktiv Markus Larsson (Ordförande)
Orange Sky AB Aktiv
Jonas Wistrand (Ordförande)
Aktiv Jonas Wistrand (Ordförande)
NORPEC AB Aktiv
Frank Majgren (VD)
Aktiv Frank Majgren (VD)
Hemply Balance Holding AB (publ) Aktiv
Jonas Lenne (Extern VD)
Aktiv Jonas Lenne (Extern VD)
Hemply Services AB Aktiv
Jonas Lenne (Extern VD)
Aktiv Jonas Lenne (Extern VD)
Corpura Holding AB Aktiv
Linus Lindskog (Ordförande)
Aktiv Linus Lindskog (Ordförande)
Gaston Luga AB Aktiv
Jonas Wistrand (VD)
Aktiv Jonas Wistrand (VD)
PS Restaurant Group AB Aktiv
Pouya Seifzadeh Haghighi (Styrelseledamot)
Aktiv Pouya Seifzadeh Haghighi (Styrelseledamot)
Ginco AB Aktiv
Markus Larsson (Ordförande)
Aktiv Markus Larsson (Ordförande)
RESPINOR AB (publ) Aktiv
Otto Skolling (En av Ledamöterna)
Aktiv Otto Skolling (En av Ledamöterna)
Galileo Green Energy Management Services Sweden AB Aktiv
Oskar Eidem (En av Ledamöterna)
Aktiv Oskar Eidem (En av Ledamöterna)
AKTIEBOLAGET KÄGELBANAN & CO KOMMANDITBOLAG Aktiv
Aktiv
KOMMANDITBOLAGET ALMEN, FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET ARGUS & CO Aktiv
Aktiv
Add & Subtract Revision Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress