Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

UAbrami Invest AB

Organisationsnummer

559228-5604

Telefon

-

Adress

Villavägen 3
752 36 Uppsala

Antal ansvariga

3 st

 

Vad är UAbrami Invest?

UAbrami Invest AB är ett aktiebolag som skall äga, förvalta värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. UAbrami Invest AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -4 KSEK med omsättning 60 KSEK under 2022. Läs mer om UAbrami Invest

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2022

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för UAbrami Invest AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Claes Hedin (56)

Styrelsen i UAbrami Invest består av

Styrelseledamot

Ulrica Abrami (54)

Styrelsesuppleant

Goorgen Abrami (61)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för UAbrami Invest AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

UAbrami Invest AB ingår ej i någon koncern.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om UAbrami Invest

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559228-5604
Firmanamn UAbrami Invest AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Villavägen 3
Postadress 752 36 Uppsala
Säte Uppsala, Uppsala län
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-09-12
Bolaget registrerat 2019-11-27
Firmanamn registrerat 2019-11-27
Bolagsordning 2019-09-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2023-02-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga, förvalta värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten
 • - externa firmatecknaren

Detaljerade bokslut 2020-2022

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2022 2021 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 144,4 271,4 197,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 90,5 89,3 66,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 10,0 351,4 4 990,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -39 622 98
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -91,3 471,7
Bokslutsperiod 2022 2021 2020
Bokslutsperiod 2021-07-01 2022-06-30 2020-07-01 2021-06-30 2019-11-01 2020-06-30
Bokslutslängd 12 12 8
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2022 2021 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 60 686 120
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor -30 181 120
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 90 505 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -55 -63 -22
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -55 -63 -22
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -39 622 98
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 37 14 5 891
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 36 0 5 790
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 14 101
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 636 5 989
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 636 5 989
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt -4 636 5 990
Skatt 0 136 43
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -4 500 5 947
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2022 2021 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 229 7 272 9 056
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 229 7 272 9 056
Anläggningstillgångar 6 280 5 169 3 000
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 280 5 169 3 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 3 150 3 034 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 130 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 2 135 3 000
Omsättningstillgångar 949 2 103 6 056
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 646 1 707 5 900
Kundfordringar 0 90 45
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 340 0
Övriga kortfristiga fordringar 646 1 277 5 855
Summa kassa och bank 302 396 157
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 302 396 157
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 6 422 6 496 5 997
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 6 372 6 446 5 947
Balanserat resultat 6 376 5 947 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -4 500 5 947
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 150 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 657 775 3 060
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 657 775 3 060
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 12 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 657 764 3 038
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2022 2021 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - 0 -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

UAbrami Invest AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om UAbrami Invest

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
60 KSEK (-91,3 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-39 KSEK (-106,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
179 KSEK

UAbrami Invest AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -4 KSEK med omsättning 60 KSEK under 2022.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -91,3 %. UAbrami Invests vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 10,0 % vilket ger UAbrami Invest placeringen 226 845 i Sverige av totalt 718 915 aktiebolag. Det ger samtidigt UAbrami Invest placeringen 4 640 av kommunens totalt 14 089 aktiebolag.

Styrelseledamot för UAbrami Invest AB är Ulrica Abrami och Styrelsesuppleant är Goorgen Abrami.

Under de senaste 5 åren har UAbrami Invest betalat in totalt 179 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 196 130 av Sveriges alla 718 915 aktiebolag.

UAbrami Invest AB har organisationsnummer 559228-5604. UAbrami Invest har säte i Uppsala. Det går bra att ta kontakt med UAbrami Invest AB på adress Villavägen 3, 752 36 Uppsala.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Uppsala kommun.