Bolagsfakta

Företag i Uppsala kommun (31 048 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

A

B

J

K

L

R

S

U

V

Ö