Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

EAbrami Invest AB

Organisationsnummer

559228-5596

Telefon

-

Adress

Villavägen 3
752 36 Uppsala

Antal ansvariga

3 st

 

Vad är EAbrami Invest?

EAbrami Invest AB är ett aktiebolag som skall förvalta, handla med värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. EAbrami Invest AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 126 KSEK med omsättning 418 KSEK under 2022. Läs mer om EAbrami Invest

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2022

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för EAbrami Invest AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Claes Hedin (56)

Styrelsen i EAbrami Invest består av

Styrelseledamot

Ester Abrami (24)

Styrelsesuppleant

Goorgen Abrami (61)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för EAbrami Invest AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

EAbrami Invest AB ingår ej i någon koncern.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om EAbrami Invest

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559228-5596
Firmanamn EAbrami Invest AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Villavägen 3
Postadress 752 36 Uppsala
Säte Uppsala, Uppsala län
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-09-12
Bolaget registrerat 2019-11-27
Firmanamn registrerat 2019-11-27
Bolagsordning 2019-09-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2023-02-04
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall förvalta, handla med värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten
 • - externa firmatecknaren

Detaljerade bokslut 2020-2022

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2022 2021 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 105,4 92,9 3 637,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 90,1 89,4 98,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 72,8 6 801,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 138 145 64
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 102,9 136,8
Bokslutsperiod 2022 2021 2020
Bokslutsperiod 2021-07-01 2022-06-30 2020-07-01 2021-06-30 2019-11-01 2020-06-30
Bokslutslängd 12 12 8
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2022 2021 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 418 206 87
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 206 87
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 418 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -71 -61 -23
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -71 -61 -23
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 138 145 64
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 36 5 5 853
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 36 0 5 790
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 5 63
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 174 150 5 917
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 174 150 5 917
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt 174 150 5 917
Skatt 48 32 27
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 126 118 5 890
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2022 2021 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 6 912 6 776 6 021
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 6 912 6 776 6 021
Anläggningstillgångar 6 205 6 109 3 075
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 205 6 109 3 075
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 3 034 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 130 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 075 3 075 3 075
Omsättningstillgångar 706 667 2 946
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 433 561 2 769
Kundfordringar 16 32 17
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 400 0
Övriga kortfristiga fordringar 416 129 2 752
Summa kassa och bank 274 106 178
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 274 106 178
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 6 189 6 058 5 940
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 6 139 6 008 5 890
Balanserat resultat 6 014 5 890 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 126 118 5 890
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 52 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 670 718 81
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 670 718 81
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 16 11 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 653 707 74
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2022 2021 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - 0 -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

EAbrami Invest AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om EAbrami Invest

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
418 KSEK (+102,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
138 KSEK (-4,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
48 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
107 KSEK

EAbrami Invest AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 126 KSEK med omsättning 418 KSEK under 2022.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 102,9 %.

Styrelseledamot för EAbrami Invest AB är Ester Abrami och Styrelsesuppleant är Goorgen Abrami.

Under de senaste 5 åren har EAbrami Invest betalat in totalt 107 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 245 218 av Sveriges alla 718 793 aktiebolag.

EAbrami Invest AB har organisationsnummer 559228-5596. EAbrami Invest har säte i Uppsala. Det går bra att ta kontakt med EAbrami Invest AB på adress Villavägen 3, 752 36 Uppsala.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Uppsala kommun.