Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Bolzena Aktiebolag

Organisationsnummer

556525-8968

Telefon

070-665 78 79

Adress

Box 7611
103 94 Stockholm

Antal ansvariga

2 st

Vad är Bolzena Aktiebolag?

Bolzena Aktiebolag är ett aktiebolag som skall bedriva handel och förvaltning av värdepapper, bilar, båtar, livsmedel och fast egendom, handel och uthyrning av konstgjorda växter, handel och konsulting inom data, försäljning... Läs mer om Bolzena Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2016-2020

 • 2020

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Bolzena Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Bolzena Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Björn Smith (60)

Styrelsesuppleant

Lennart Smith (64)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Bolzena Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Bolzena Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Bolzena Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556525-8968
Firmanamn Bolzena Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 7611
Postadress 103 94 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1995-08-30
Bolaget registrerat 1995-10-02
Firmanamn registrerat 1998-06-22
Bolagsordning 2015-03-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1996-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1996-01-01
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46410 - Partihandel med textilier
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget skall bedriva handel och förvaltning av värdepapper, bilar, båtar, livsmedel och fast egendom, handel och uthyrning av konstgjorda växter, handel och konsulting inom data, försäljning och utveckling av dataprogram samt försäljning och utveckling av hårdvara, konsulting inom design och grafik samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 33338153
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 070-665 78 79
Arbetsställenummer: 33338153
SNI-kod: 46410 - Partihandel med textilier
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 108,4 106,2 79,7 120,1 118,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 7,7 5,8 8,3 17,3 15,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 41,7 19,7 -14,3 1,0 1,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 13 -142 -3 -60 17
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -73,9 78,2 -33,8 82,7
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2019-07-01 2020-06-30 2018-07-01 2019-06-30 2017-07-01 2018-06-30 2016-07-01 2017-06-30 2015-07-01 2016-06-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 218 834 468 707 387
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 218 606 468 707 387
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 228 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -204 -781 -547 -237 -252
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -201 -768 -456 -234 -243
Personalkostnader -3 -13 -11 -3 -9
Avskrivningar 0 0 -80 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 13 -142 -83 -60 17
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 82 340 50 87 139
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 69 314 25 72 36
Övriga finansiella ränteintäkter 9 9 8 5 28
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 17 17 10 16
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 59
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -51 164 -67 7 7
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -51 164 -67 7 7
Bokslutsdispositioner 0 -183 0 0 0
Koncernbidrag 0 -183 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -51 -19 -68 7 7
Skatt 0 13 4 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -51 -32 -72 7 7
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 725 1 172 1 207 692 711
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 725 1 172 1 207 692 711
Anläggningstillgångar 0 0 320 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 320 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 320 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 725 1 172 887 692 711
Summa varulager 0 0 5 5 5
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 5 5 5
Summa kortfristiga fordringar 646 644 7 0 0
Kundfordringar 0 6 7 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 646 639 0 0 0
Summa kassa och bank 79 528 874 686 705
Summa kortfristiga placeringar 75 524 869 685 681
Kassa och bank 4 4 5 1 24
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 56 68 100 120 113
Summa bundet eget kapital 107 107 107 107 107
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 7 7 7 7
Summa fritt eget kapital -51 -39 -7 13 6
Balanserat resultat 1 -7 65 6 -61
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 60
Årets resultat -51 -32 -72 7 7
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 669 1 104 1 107 572 598
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 669 1 104 1 107 572 598
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 183 183 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 480 921 1 107 572 598
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 631 580 60
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 631 580 60
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Bolzena Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Bolzena Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
218 KSEK (-73,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
13 KSEK (+109,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
17 KSEK

Bolzena Aktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på -51 KSEK med omsättning 218 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -73,9 %. Bolzena Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 41,7 % vilket ger Bolzena Aktiebolag placeringen 74 426 i Sverige av totalt 652 571 aktiebolag. Det ger samtidigt Bolzena Aktiebolag placeringen 17 132 av kommunens totalt 142 203 aktiebolag.

Styrelseledamot för Bolzena Aktiebolag är Björn Smith och Styrelsesuppleant är Lennart Smith.

Under de senaste 5 åren har Bolzena Aktiebolag betalat in totalt 17 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 338 433 av Sveriges alla 652 571 aktiebolag.

Bolzena Aktiebolag har organisationsnummer 556525-8968. Bolzena Aktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Bolzena Aktiebolag på telefonnummer 070-665 78 79.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.