Bolagsfakta

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon i Stockholm (6 026 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46) i Stockholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.