Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt

Organisationsnummer

502014-6279

Adress

Box 7504
103 92 Stockholm

Antal ansvariga

16 st

Jakobsgatan 6

Översikt bokslut

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Företagsuppgifter om Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 502014-6279
Firmanamn Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
Bolagsform Ömsesidigit försäkringsbolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 7504
Postadress 103 92 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1961-01-09
Bolaget registrerat 1961-02-14
Firmanamn registrerat 2009-12-28
Bolagsordning 2019-05-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
65120 - Skadeförsäkring
65200 - Återförsäkring
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har följande föremål för sin verksamhet. 1. Bolaget meddelar direkt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) till tryggande av arbetsgivares: a) utfästelser om pension enligt den centrala pensionsuppgörelsen av den 30 juni 1960 mellan Svenskt Näringsliv (f.d. Svenska Arbetsgivareföreningen) å ena sidan samt Unionen (f.d Sif) och LEDARNA (f.d SALF) å den andra sidan eller senare träffad ITP- uppgörelse eller enligt annan allmän pensionsplan av motsvarande art, b) utfästelser om pension enligt annan allmän pensionsplan, c) andra utfästelser om pension givna till klart definierade grupper av arbetstagare. Kreditförsäkring, som tryggar utfästelser om pension enligt punkterna a) eller b), må även trygga andra åtaganden som ingår i allmän pensionsplan. Kreditförsäkring må trygga utfästelser om pension givna av arbetsgivare i Sverige. Försäkring må även trygga utfästelser om pension givna av en i utlandet domicilierad juridisk person, i vilken svenskt rättssubjekt har betydande inflytande, och avseende klart definierade grupper av arbetstagare. 2. Bolaget meddelar direkt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) för fullgörandet av arbetsgivares förpliktelser enligt villkoren för lån från tjänstepensionsinstitut, till vilket arbetsgivaren gjort betalning avsedd för arbetstagares tjänste- pensionering, eller från pensionsstiftelse, till vilken arbets- givaren gjort avsätting. 3. Bolaget meddelar mottagen återförsäkring av annat försäkrings- bolags åtagande enligt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) för arbetsgivares utfästelser om pension till arbetstaga- re eller för arbetsgivares lån från tjänstepensionsinstitut, till vilket arbetsgivaren gjort betalning avsedd för arbetstagares tjänstepensionering. 4. Bolaget må biträda annat försäkringsbolag vid dess försäk- ringsrörelse, uppföra bostads-, kontors- eller affärsfastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrnings- och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse. 5. Bolaget meddelar direkt borgensförsäkring (försäkringsklass 15, Borgen) till tryggande av arbetsgivares åtagande att betala pensionspremier eller andra liknande avgifter avseende anställda. 6. Bolaget skall utbetala pensioner och ombesörja övriga administrativa uppgifter som föranleds av ITP-planen av den 30 juni 1960, med senare ändringar och tillägg. Beräkningen av arbetsgivares pensionsskulder skall ske i enlighet med de anvisningar som vid var tid lämnas av Pensionsregistrerings- institutet (PRI), ideell förening. 7. Bolaget skall, direkt eller indirekt genom helägt dotterbolag, utbetala pensioner och ombesörja övriga administrativa uppgifter och tjänster enligt annan pensionsuppgörelse än den som avses i punkt 6 ovan. 8. Bolaget får äga dotterföretag som bedriver dels värdepappers- rörelse, som omfattar mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag samt, som ett led i värdepappersrörelsen, förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och mottagande av medel med redovisningsskyldighet, dels sidoverksamhet bestående i konsultationer med avseende på samt förvaltning och admini- stration av stiftelser. 9. Bolaget får äga dotterbolag som tillhandahåller konsult- tjänster och administrativa tjänster.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Bergh, Ulf Kennet
 • - Bertilsson, Tore Bertil
 • - Jonsson, Jonas Henrik
 • - Lindgren, Maria Susanne
 • - Ståhl, Erik Gunnar
 • - Wasing, Leif Gustaf
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
PENSIONSGARANTI FPG AMFK
Besöksadress: Jakobsgatan 6
Postnummer: 111 52
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 50-99 anställda
Telefonnummer: 08-679 06 00
Arbetsställenummer: 10091643
SNI-kod: 65120 - Skadeförsäkring
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Mer om Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag