Bolagsfakta

Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring i Stockholm (285 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 65) i Stockholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.