Bolagsfakta

Skadeförsäkring i Stockholm (50 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Skadeförsäkring (SNI kod 65120) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 65). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.