Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Ordinal Gaming Invest AB

Organisationsnummer

559319-0464

Telefon

-

Adress

Vikdalsgränd 10 A
131 51 Nacka

Antal ansvariga

2 st

 

Vad är Ordinal Gaming Invest?

Ordinal Gaming Invest AB är ett aktiebolag som ska äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva förenlig verksamhet. Ordinal Gaming Invest AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 19 609 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2021. Läs mer om Ordinal Gaming Invest

Varifrån kommer informationen om Ordinal Gaming Invest?

Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll
Anders Carl-Johan Wilhelmsson 50-75%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Ordinal Gaming Invest består av

Styrelseledamot

Anders Carl-Johan Wilhelmsson (41)

Styrelsesuppleant

Daniel Wilhelmsson (46)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Ordinal Gaming Invest AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Ordinal Gaming Invest AB ingår ej i någon koncern.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Ordinal Gaming Invest

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559319-0464
Firmanamn Ordinal Gaming Invest AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Vikdalsgränd 10 A
Postadress 131 51 Nacka
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-12-01
Bolaget registrerat 2021-05-25
Firmanamn registrerat 2021-05-25
Bolagsordning 2020-12-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
Momsregistreringsnummer
(VAT-nummer)
SE559319046401
2023-04-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 44 966,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 99,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -21
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2021-05-01 2021-12-31
Bokslutslängd 8
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -21
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -21
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -21
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 19 630
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 19 630
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 19 609
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 19 609
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 19 609
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 19 609
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 19 655
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 19 655
Anläggningstillgångar 10 212
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 10 212
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 212
Omsättningstillgångar 9 443
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 9 443
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 9 443
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 19 634
Summa bundet eget kapital 25
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 19 609
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 19 609
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 21
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 21
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 21
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Ordinal Gaming Invest AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Ordinal Gaming Invest

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-21 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Ordinal Gaming Invest AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 19 609 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2021.

Styrelseledamot för Ordinal Gaming Invest AB är Anders Carl-Johan Wilhelmsson och Styrelsesuppleant är Daniel Wilhelmsson.

Under de senaste 5 åren har Ordinal Gaming Invest betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 504 029 av Sveriges alla 723 612 aktiebolag.

Ordinal Gaming Invest AB har organisationsnummer 559319-0464. Ordinal Gaming Invest har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Ordinal Gaming Invest AB på adress Vikdalsgränd 10 A, 131 51 Nacka.

Registrerat på adressen

Vikdalsgränd 10 A
131 51 Nacka

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

PEFAB Nacka Skarpnäs 6:4 AB Aktiv
Peter Eriksson (VD)
Aktiv Peter Eriksson (VD)
Hammarby Sjöstad Förvaltnings Aktiebolag Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
QOIC AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Peter Eriksson Fastighets AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
QO Sthlm AB Aktiv
Filip Eriksson (VD)
Aktiv Filip Eriksson (VD)
Hummelhamn AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Ingarö Varv AB Aktiv
Peter Eriksson (VD)
Aktiv Peter Eriksson (VD)
Iqube Holding AB Aktiv
Jessica Stael von Holstein (VD)
Aktiv Jessica Stael von Holstein (VD)
Acctax & Law AB Aktiv
Cristian Sande (Ordförande)
Aktiv Cristian Sande (Ordförande)
QO Söder AB Aktiv
Filip Eriksson (VD)
Aktiv Filip Eriksson (VD)
Peter Eriksson Fastigheter i Åre AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
QO Kontorshotell i Hammarby AB Aktiv
Filip Eriksson (VD)
Aktiv Filip Eriksson (VD)
QO Kontorshotell i Västberga AB Aktiv
Filip Eriksson (VD)
Aktiv Filip Eriksson (VD)
Björnen Lift AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Marina Fastigheter i Gustavsberg AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Peter Eriksson Förvaltning & Service AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
PEFAB Fågelvik AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Fastighets AB Bygdegårds Rouletten Aktiv
Mathias Bylund (Styrelseledamot)
Aktiv Mathias Bylund (Styrelseledamot)
PEFAB Trålen 7 AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Kummelnäs Bostadsutveckling AB Aktiv
Peter Eriksson (VD)
Aktiv Peter Eriksson (VD)
Reservplan H AB Aktiv
Peter Eriksson (VD)
Aktiv Peter Eriksson (VD)
Hummelhamn JS 9 AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Sovida Media AB Aktiv
Cristian Sande (Ordförande)
Aktiv Cristian Sande (Ordförande)
NMG Sverige AB Aktiv
Milad Rowshan (Ordförande)
Aktiv Milad Rowshan (Ordförande)
QO 1 AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Kajen Speedchallenge AB Aktiv
Peter Eriksson (Ordförande)
Aktiv Peter Eriksson (Ordförande)
Nacka Strand Marin AB Aktiv
Peter Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Eriksson (Styrelseledamot)
ATU Holding AB Aktiv
Cristian Sande (Styrelseledamot)
Aktiv Cristian Sande (Styrelseledamot)
Avvertiti Tech AB Aktiv
Cristian Sande (Styrelseledamot)
Aktiv Cristian Sande (Styrelseledamot)
NVX Ventures Nordic AB Aktiv
Anders Carl-Johan Wilhelmsson (Ordförande)
Aktiv Anders Carl-Johan Wilhelmsson (Ordförande)
Ordinal Gaming Invest AB Aktiv
Anders Carl-Johan Wilhelmsson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Carl-Johan Wilhelmsson (Styrelseledamot)
Bliss Padel Group AB Aktiv
Johan Stael von Holstein (Ordförande)
Aktiv Johan Stael von Holstein (Ordförande)
Cloud Re Fastighets 1 AB Aktiv
Erik Wikström (Ordförande)
Aktiv Erik Wikström (Ordförande)
Sköldnora Fastighetsutveckling AB Aktiv
Johan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Johan Eriksson (Ordförande)
KAP GEAR NORDIC AB Aktiv
Dan Öqvist (En av Ledamöterna)
Aktiv Dan Öqvist (En av Ledamöterna)
Momentux Bygg och Entreprenad AB Aktiv
Fanny Falkenmark (Styrelseledamot)
Aktiv Fanny Falkenmark (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress