Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Mi Clinic i Gävle AB

Organisationsnummer

559261-0546

Telefon

-

Adress

Drottninggatan 25
803 11 Gävle

Antal ansvariga

2 st

Vad är Mi Clinic i Gävle?

Mi Clinic i Gävle AB är ett aktiebolag som skall bedriva skönhetssalong och därmed förenlig verksamhet. Mi Clinic i Gävle AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på -99 KSEK med omsättning 1 235 KSEK under 2021. Läs mer om Mi Clinic i Gävle

Drottninggatan 25 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Camilla Lundqvist 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Mi Clinic i Gävle består av

Styrelseledamot

Camilla Lundqvist (38)

Styrelsesuppleant

Inger From (70)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Mi Clinic i Gävle AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Mi Clinic i Gävle

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559261-0546
Firmanamn Mi Clinic i Gävle AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Drottninggatan 25
Postadress 803 11 Gävle
Säte Gävle, Gävleborgs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-06-26
Bolaget registrerat 2020-06-26
Firmanamn registrerat 2020-08-21
Bolagsordning 2020-07-08
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2020-09-04
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2020-09-04
2022-05-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
96040 - Kroppsvård
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva skönhetssalong och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 66200130
Besöksadress: Drottninggatan 25
Postnummer: 803 11
Postort: Gävle
Län: Gävleborgs län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 66200130
SNI-kod: 96040 - Kroppsvård
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 35,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -20,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -5,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -59
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 537
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 235
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2020-06-01 2021-08-31
Bokslutslängd 15
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 235
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 222
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 13
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -979
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -432
Personalkostnader -537
Avskrivningar -10
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -69
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 30
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 30
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -99
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -99
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -99
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -99
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 366
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 366
Anläggningstillgångar 134
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 134
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 73
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 61
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 232
Summa varulager 105
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 105
Summa kortfristiga fordringar 117
Kundfordringar 10
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 107
Summa kassa och bank 9
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 9
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -74
Summa bundet eget kapital 25
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital -99
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -99
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 440
Summa långfristiga skulder 78
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 78
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 362
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 116
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 247
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Företagsinteckningar 200
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter 200
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Mi Clinic i Gävle AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Mi Clinic i Gävle

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 100,0 % kvinnor (2)
Omsättning
1 235 KSEK
Rörelseresultat
-69 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Mi Clinic i Gävle AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på -99 KSEK med omsättning 1 235 KSEK under 2021.

Mi Clinic i Gävles vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -5,6 % vilket ger Mi Clinic i Gävle placeringen 350 757 i Sverige av totalt 697 276 aktiebolag. Det ger samtidigt Mi Clinic i Gävle placeringen 2 854 av kommunens totalt 5 457 aktiebolag.

Styrelseledamot för Mi Clinic i Gävle AB är Camilla Lundqvist och Styrelsesuppleant är Inger From.

Under de senaste 5 åren har Mi Clinic i Gävle betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 431 688 av Sveriges alla 697 276 aktiebolag.

Mi Clinic i Gävle AB har organisationsnummer 559261-0546. Mi Clinic i Gävle har säte i Gävle. Det går bra att ta kontakt med Mi Clinic i Gävle AB på adress Drottninggatan 25, 803 11 Gävle.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Gävle kommun.