Bolagsfakta

Företag i Gävle kommun (12 187 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

A

B

F

G

H

N

O

V