Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Fogliame AB

Organisationsnummer

559259-1282

Telefon

-

Adress

Kanslihusvägen 13
281 35 Hässleholm

Antal ansvariga

2 st

Vad är Fogliame?

Fogliame AB är ett aktiebolag som ska äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Fogliame AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 6 100 KSEK med omsättning 44 571 KSEK under 2021. Läs mer om Fogliame

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Per Ola Kajrup 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Fogliame består av

Styrelseledamot

Per Ola Kajrup (52)

Styrelsesuppleant

Veronica Kajrup (51)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Paul Eriksson (39)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Fogliame AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Fogliame

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559259-1282
Firmanamn Fogliame AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kanslihusvägen 13
Postadress 281 35 Hässleholm
Säte Hässleholm, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-06-10
Bolaget registrerat 2020-06-10
Firmanamn registrerat 2020-06-10
Bolagsordning 2020-06-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2020-08-28
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2020-08-28
2022-05-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
82110 - Kombinerade kontorstjänster
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 66139874
Besöksadress: Kanslihusvägen 13
Postnummer: 281 35
Postort: Hässleholm
Län: Skåne län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 66139874
SNI-kod: 82110 - Kombinerade kontorstjänster
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 427,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 97,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 21,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 8 806
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 252
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 22 286
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2020-06-01 2021-04-30
Bokslutslängd 11
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 44 571
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 44 571
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -35 765
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -34 947
Övriga externa kostnader -313
Personalkostnader -505
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 8 806
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 796
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -5
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 42
Övriga finansiella ränteintäkter 640
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 119
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 9 364
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 364
Bokslutsdispositioner -1 730
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -1 730
Resultat före skatt 7 635
Skatt 1 535
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 6 100
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 100 982
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 100 982
Anläggningstillgångar 91 813
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 91 813
Andelar i koncern- och intresseföretag 3 100
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 88 713
Omsättningstillgångar 9 170
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 341
Kundfordringar 8
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 334
Summa kassa och bank 8 828
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 8 828
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 95 398
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 95 348
Balanserat resultat 89 249
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 6 100
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 3 438
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 146
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 2 146
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 2 141
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Fogliame AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Fogliame

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
44 571 KSEK
Rörelseresultat
8 806 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
1 535 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
1 535 KSEK

Fogliame AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 6 100 KSEK med omsättning 44 571 KSEK under 2021.

Fogliames vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 21,3 % vilket ger Fogliame placeringen 146 593 i Sverige av totalt 698 000 aktiebolag. Det ger samtidigt Fogliame placeringen 517 av kommunens totalt 2 664 aktiebolag.

Styrelseledamot för Fogliame AB är Per Ola Kajrup och Styrelsesuppleant är Veronica Kajrup.

Under de senaste 5 åren har Fogliame betalat in totalt 1 535 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 36 406 av Sveriges alla 698 000 aktiebolag.

Fogliame AB har organisationsnummer 559259-1282. Fogliame har säte i Hässleholm. Det går bra att ta kontakt med Fogliame AB på adress Kanslihusvägen 13, 281 35 Hässleholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Hässleholms kommun.