Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Sorby Development AB

Organisationsnummer

559227-4384

Telefon

-

Adress

c/o Morten Karlsen Sörby
Torsviksv 7
663 41 Hammarö

Antal ansvariga

2 st

Vad är Sorby Development?

Sorby Development AB är ett aktiebolag som skall syssla med managementkonsulting, värdepappersplacering samt bolagstutveckling och därmed förenlig verksamhet. Sorby Development AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 662 KSEK med omsättning 1 254 KSEK under 2020. Läs mer om Sorby Development

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Morten Karlsen Sörby 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Sorby Development består av

Styrelseledamot

Morten Karlsen Sörby (63)

Styrelsesuppleant

Ingrid Sörby (64)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Sorby Development AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Sorby Development

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559227-4384
Firmanamn Sorby Development AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Torsviksv 7
Postadress 663 41 Hammarö
Säte Hammarö, Värmlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-11-04
Bolaget registrerat 2019-11-19
Firmanamn registrerat 2019-11-19
Bolagsordning 2019-11-04
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-11-29
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-11-29
2022-05-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall syssla med managementkonsulting, värdepappersplacering samt bolagstutveckling och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 65242315
Besöksadress: Torsviksv 7
Postnummer:
Postort: Hammarö
Län: Värmlands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 65242315
SNI-kod: 64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 530,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 76,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 89,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 113
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 2
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 254
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-11-01 2020-12-31
Bokslutslängd 14
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 254
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 248
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 6
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -124
Övriga rörelsekostnader -17
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -122
Personalkostnader -2
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 113
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 1 113
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 113
Bokslutsdispositioner -270
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -270
Resultat före skatt 843
Skatt 181
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 662
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 200
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 200
Anläggningstillgångar 48
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 48
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 48
Omsättningstillgångar 1 151
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 284
Kundfordringar 267
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 17
Summa kassa och bank 867
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 867
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 712
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 662
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 662
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 270
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 217
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 217
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 11
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 206
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 350

Årsredovisning

Sorby Development AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Sorby Development

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 254 KSEK
Rörelseresultat
1 113 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
350 KSEK
Inbetald skatt
181 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
181 KSEK

Sorby Development AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 662 KSEK med omsättning 1 254 KSEK under 2020.

Sorby Developments vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 89,2 % vilket ger Sorby Development placeringen 25 475 i Sverige av totalt 697 812 aktiebolag. Det ger samtidigt Sorby Development placeringen 29 av kommunens totalt 722 aktiebolag.

Styrelseledamot för Sorby Development AB är Morten Karlsen Sörby och Styrelsesuppleant är Ingrid Sörby.

Under de senaste 5 åren har Sorby Development betalat in totalt 181 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 188 085 av Sveriges alla 697 812 aktiebolag.

Sorby Development AB har organisationsnummer 559227-4384. Sorby Development har säte i Hammarö. Det går bra att ta kontakt med Sorby Development AB på adress Torsviksv 7, 663 41 Hammarö.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Hammarö kommun.

Registrerat på adressen

Torsviksv 7
663 41 Hammarö
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress