Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Kalmargården Projekt AB

Organisationsnummer

559113-5537

Telefon

070-874 92 80

Adress

Södra vägen 62
392 45 Kalmar

Antal ansvariga

3 st

Vad är Kalmargården Projekt?

Kalmargården Projekt AB är ett aktiebolag som skall bedriva konsult- och projektverksamhet inom fast och lös egendom inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Kalmargården Projekt AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på 300 KSEK med omsättning 14 393 KSEK under 2019. Läs mer om Kalmargården Projekt

Södra vägen 62

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Kalmargården Projekt AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Kalmargården Projekt AB

Simon Svensson (32)

Styrelsen i Kalmargården Projekt består av

Ordförande

Jan Rydman (64)

Styrelseledamot

Jan Rydman (64)

Pär Sigfridsson (53)

Simon Svensson (32)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Olof Magnus Andersson (44)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Kalmargården Projekt AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Kalmargården Projekt AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Kalmargården Projekt

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559113-5537
Firmanamn Kalmargården Projekt AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Södra vägen 62
Postadress 392 45 Kalmar
Säte Kalmar, Kalmar län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-05-23
Bolaget registrerat 2017-05-26
Firmanamn registrerat 2017-09-06
Bolagsordning 2017-07-04
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-09-07
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2017-09-07
2021-03-03
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva konsult- och projektverksamhet inom fast och lös egendom inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 58717612
Besöksadress: Södra vägen 62
Postnummer: 392 45
Postort: Kalmar
Län: Kalmar län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer: 070-874 92 80
Arbetsställenummer: 58717612
SNI-kod: 71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 306,3 110,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 23,1 9,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 4,0 4,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 594 774
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 566 539
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 399 2 624
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -21,6
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2018-09-01 2019-08-31 2017-06-01 2018-08-31
Bokslutslängd 12 15
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 14 393 18 367
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 14 207 18 367
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 186 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 776 -4 921
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -1 368 -1 142
Personalkostnader -3 393 -3 771
Avskrivningar -15 -8
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 579 766
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 4 4
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 4 4
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 575 762
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 575 762
Bokslutsdispositioner -165 -339
Koncernbidrag 0 -150
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -165 -189
Resultat före skatt 410 423
Skatt 110 112
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 300 311
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 841 5 258
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 841 5 258
Anläggningstillgångar 52 67
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 52 67
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 52 67
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 3 789 5 191
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 3 608 3 778
Kundfordringar 59 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 500 0
Övriga kortfristiga fordringar 50 3 778
Summa kassa och bank 181 1 413
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 181 1 413
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 610 361
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 560 311
Balanserat resultat 261 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 300 311
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 354 189
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 876 4 708
Summa långfristiga skulder 1 639 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 639 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 237 4 708
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 408 3 345
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 66 139
Övriga kortfristiga skulder 764 1 224
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 6 7
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 50

Årsredovisning

Kalmargården Projekt AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Kalmargården Projekt

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
6
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
14 393 KSEK (-21,6 % mot föregående år)
Rörelseresultat
579 KSEK (-24,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
110 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
222 KSEK

Kalmargården Projekt AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på 300 KSEK med omsättning 14 393 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -21,6 %. Kalmargården Projekts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 4,0 % vilket ger Kalmargården Projekt placeringen 247 798 i Sverige av totalt 648 007 aktiebolag. Det ger samtidigt Kalmargården Projekt placeringen 1 629 av kommunens totalt 4 063 aktiebolag.

VD för Kalmargården Projekt AB är Simon Svensson och styrelseordförande är Jan Rydman.

Under de senaste 5 åren har Kalmargården Projekt betalat in totalt 222 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 157 147 av Sveriges alla 648 007 aktiebolag.

Kalmargården Projekt AB har organisationsnummer 559113-5537. Kalmargården Projekt har säte i Kalmar. Det går bra att ta kontakt med Kalmargården Projekt AB på telefonnummer 070-874 92 80.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Kalmar kommun.

Registrerat på adressen

Södra vägen 62
392 45 Kalmar