Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Advokat Magnus Lindstedt AB

Organisationsnummer

559100-5987

Telefon

-

Adress

c/o Nord Advokater
Box 17012
104 62 Stockholm

Antal ansvariga

2 st

Vad är Advokat Magnus Lindstedt

Driva advokatverksamhet. Advokat Magnus Lindstedt AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 612 KSEK med omsättning 3 448 KSEK under 2019. Läs mer om Advokat Magnus Lindstedt

Lunda 41

Översikt bokslut 2017-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Magnus Lindstedt 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Advokat Magnus Lindstedt består av

Styrelseledamot

Magnus Lindstedt (48)

Styrelsesuppleant

Olof Fältman (52)

Revisor för bolaget

Revisor

Eva Skarner (55)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Advokat Magnus Lindstedt AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Advokat Magnus Lindstedt

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559100-5987
Firmanamn Advokat Magnus Lindstedt AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 17012
Postadress 104 62 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-02-06
Bolaget registrerat 2017-02-14
Firmanamn registrerat 2017-02-14
Bolagsordning 2021-02-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-03-09
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2017-03-16
2021-03-07
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
69101 - Advokatbyråverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Driva advokatverksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 58093576
Besöksadress: Lunda 41
Postnummer: 178 93
Postort: Drottningholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 58093576
SNI-kod: 69101 - Advokatbyråverksamhet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2017-2019

Omsättning och resultat 2017-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 448,7 366,4 251,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 78,4 73,2 61,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 22,9 27,6 57,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 767 1 263 1 803
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 2 051 2 433 911
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 448 4 569 3 186
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -24,5 43,4
Bokslutsperiod 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-02-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 11
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 448 4 569 3 186
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 433 4 569 3 186
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 683 -3 308 -1 385
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -629 -872 -471
Personalkostnader -2 051 -2 433 -911
Avskrivningar -3 -3 -3
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 764 1 260 1 800
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 27 0 24
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 22 0 24
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 5 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 782 1 260 1 824
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 782 1 260 1 824
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt 782 1 260 1 824
Skatt 170 282 406
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 612 978 1 418
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 434 2 931 2 383
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 434 2 931 2 383
Anläggningstillgångar 74 55 82
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 42 45 49
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 42 45 49
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 32 10 34
Andelar i koncern- och intresseföretag 32 10 34
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 360 2 876 2 300
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 307 656 777
Kundfordringar 568 522 440
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 739 134 337
Summa kassa och bank 1 053 2 220 1 524
Summa kortfristiga placeringar 0 500 0
Kassa och bank 1 053 1 720 1 524
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 908 2 146 1 468
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 1 858 2 096 1 418
Balanserat resultat 1 246 1 118 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 612 978 1 418
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 526 785 915
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 526 785 915
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 526 785 911
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 700 850 300

Årsredovisning

Advokat Magnus Lindstedt AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Advokat Magnus Lindstedt

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
3 448 KSEK (-24,5 % mot föregående år)
Rörelseresultat
764 KSEK (-39,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
700 KSEK
Inbetald skatt
170 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
858 KSEK

Advokat Magnus Lindstedt AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 612 KSEK med omsättning 3 448 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -24,5 %. Advokat Magnus Lindstedts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 22,9 % vilket ger Advokat Magnus Lindstedt placeringen 122 952 i Sverige av totalt 648 647 aktiebolag. Det ger samtidigt Advokat Magnus Lindstedt placeringen 27 142 av kommunens totalt 141 334 aktiebolag.

Styrelseledamot för Advokat Magnus Lindstedt AB är Magnus Lindstedt och Styrelsesuppleant är Olof Fältman.

Under de senaste 5 åren har Advokat Magnus Lindstedt betalat in totalt 858 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 56 291 av Sveriges alla 648 647 aktiebolag.

Advokat Magnus Lindstedt AB har organisationsnummer 559100-5987. Advokat Magnus Lindstedt har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Advokat Magnus Lindstedt AB på adress Box 17012, 104 62 Stockholm.

Registrerat på adressen

Box 17012
104 62 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

AB Art and Technology by Proventus Likvidation
Likvidation
Glasbägaren Förvaltning AB (publ) Likvidation
Likvidation
Proventus Handels AB Likvidation
Likvidation
Förvaltnings Aktiebolaget Kungsträdgården Aktiv
Robert Ohlsson (Styrelseledamot)
Aktiv Robert Ohlsson (Styrelseledamot)
VTBLC Stockholm AB Likvidation
Likvidation
STRÖMMA SEASCAPE SCANDINAVIA Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Företagsjuridik Nord & Co Advokataktiebolag Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Förvaltnings Aktiebolaget Sandhem Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Taxen Holding AB Likvidation
Likvidation
JL Development AB Likvidation
Likvidation
Magasin 3 Stockholm Konsthall Holding AB Likvidation
Likvidation
Glaskupan Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Förvaltnings AB Blasieholmstorg Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Hamesco AB Likvidation
Likvidation
Medge Consulting Sports AB Konkurs
Konkurs
PRRV Advokat AB Aktiv
Per Rådelöv (Styrelseledamot)
Aktiv Per Rådelöv (Styrelseledamot)
GoBoat Stockholm AB Likvidation
Likvidation
Nordebo Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Advokat Olof Fältman AB Aktiv
Olof Fältman (Styrelseledamot)
Aktiv Olof Fältman (Styrelseledamot)
Nord Advokater Service AB Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Ordförande)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Ordförande)
Advokat Magnus Lindstedt AB Aktiv
Magnus Lindstedt (Styrelseledamot)
Aktiv Magnus Lindstedt (Styrelseledamot)
Jacobs Torg Advokat AB Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Riksbyggen BoSpar Ekonomisk förening Likvidation
Likvidation
STIFTELSEN FÖRETAGSJURIDIK Aktiv
Aktiv
INSTITUTET FÖR FÖRETAGSJURIDIK STIFTELSEN Aktiv
Aktiv
BARBRO SALÉNS STIFTELSE Aktiv
Aktiv
STIFTELSEN VARGÖNS SMÄLTVERK Aktiv
Aktiv
Nord Advokater Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress